آرشیو تگ: نمایش آرامسایشگاه

نمایش آرامسایشگاه

خسرو شکیبایی در نمایش آرامسایشگاه؛ سال ۱۳۵۶

نمایش «آرامسایشگاه» به کارگردانی بهمن فرسی با بازی مرحوم خسرو شکیبایی سال ۱۳۵۶ در تالار سنگلج روی صحنه رفت. فرسی در این نمایشنامه فضای اسایشگاهی را توصیف می کند که تلاش دکتر توما٬ خانوم بزرگ (سرپرستار)، خوشه (همسر بیمار) برای معالجه…