آرشیو تگ: نوستالژی صابون گلنار

نوستالژی صابون گلنار

صابون گلنار، نوستالژی بچه های دهه شصت

همه جور نوستالژی رو دیده بودیم و گفته بودیم اما صابون گلنار رو باورمون نمی شد که هنوز توی خاطره ها مونده باشه. از توپ پلاستیکی و نوار کاست تا کتانی چینی و مداد سوسمار نشان؛ ولی صابون گلنار تحول بزرگی در ضیافت حمام رفتن بچه های دهه شصت بود.…