آرشیو تگ: نیوتن

نیوتن

روایت نیوتن از آخرالزمان

سال 2060 پایان دنیا؛ خدمت نیوتن به صهیونیسم خبرگزاری مهر نوشت: بر اساس اسناد به دست آمده اسحاق نیوتن در مطالعات و تحقیقات خود سخت به مطالعه در انجیل و کتاب مکاشفات مشغول بوده و بر اساس مطالعات خود پیش بینی کرده که پایان جهان سال 2060…