آرشیو تگ: هارولد مونرو

هارولد مونرو

مرثیه خوانی نیمه شب، بخشی از شعر هارولد مونرو

وقتی من و تو را به خاک بسپارند، هردو سرد و بی حس، و چهره هامان پوشیده در نقاب خاک، رو گرفته از هم چقدر تنها خواهیم بود.... چه کنیم؟ به راستی چه باید بکنیم تو بی من؟ و من بی تو؟ نمی توانم تاب بیاورم که تو قبل از من بمیری و نه می…