آرشیو تگ: هرمان ایگنات

هرمان ایگنات

هرمان ایگنات، نویسنده ای از چک

هرمان ایگنات (Herman Ignat) همچون بسیاری دیگر از نویسندگان چک از یان نرو دا ( Jan Neruda) روزنامه نگار، شاعر و داستان نویس چک تاثیر پذیرفته است. ایگنات که متولد ۱۸۵۱ است، مثل اغلب نویسندگان دیگر کار خود را با روزنامه نگاری شروع کرد و بعد…