آرشیو تگ: هستی معیدی

هستی معیدی

نان؛ شعری از هستی معیدی

باور کن مارا اصلا دغدغه ی نانی نبود.... پدری روز و شب عرق ریخت و ما را هیچ دغدغه ای جز سوراخی که همیشه ته جیب پدر بود... همین... هستی معیدی