آرشیو تگ: همایون ارشادی

همایون ارشادی

لژیونرهای سینمای ایران

ماهنامه دیده بان: طی سال های گذشته، کارگردان های زیادی از سینمای ایران به اروپا و آمریکا رفتند تا فیلمسازی در خارج از ایران را نیز تجربه کنند. این تجربه برای بازیگران ایرانی اما دشوارتر به نظر می رسد. آنها یا باید به سراغ فیلم هایی می رفتند…