آرشیو تگ: واکر

واکر

نگاهی به عملکرد وسایل کمک حرکتی سالمندان

مهری رسولیان؛ روزنامه ایران پروفسور کامران آزما متخصص طب فیزیکی و توانبخشی استاد دانشگاه موضوع زمین خوردن سالمندان و آسیب‌های ناشی از آن بسیار اهمیت دارد از این‌رو بررسی عوامل مؤثر و راهکارهای کاهش آسیب‌ها بسیار مهم است. آمار نشان داده…