مرور برچسب

ولفگانگ بورشرت

داستان کوتاه «صداها در فضا و در شب» نوشتۀ ولفگانگ بورشرت

تراموا در بعدازظهری که از مه مرطوب بود پیش می‌رفت. بعدازظهر خاکستری بود و تراموا زرد و محو، ماه دسامبر بود و کوچه خالی و خاموش و بی‌نشاط بود و رنگ زرد تراموا در بعدازظهر شناور شده بود. اما در تراموا کسانی نشسته بودند، گرم و نفس زنان و…
ادامه مطلب ...

معرفی ولفگانگ بورشرت، شاعر و نویسندۀ آلمانی

ولفانگ بورشرت Wolfgang Borchert در سال ۱۹۲۱ به دنیا آمد. هنوز نوجوان بود که به سربازی فراخوانده شد. او را به جبهه ی شرق فرستادند. در جبهه بیماری به سراغش آمد. او را به خاطر تمسخر هیتلر و اینکه با گفته های ضد جنگ خود روحیه ی همقطارانش را…
ادامه مطلب ...