آرشیو تگ: ویرخیلیو پینی یرا

ویرخیلیو پینی یرا

داستان مینیمال بی خوابی نوشتۀ ویرخیلیو پینی یرا

ترجمه: اسدلله امرایی مرد زود به رختخواب می رود، اما خوابش نمی برد. غلت می زند. ملحفه ها را می اندازد. کمی مطالعه می کند. چراغ را خاموش می کند اما باز نمی تواند بخوابد. ساعت سه صبح بلند می شود. در خانه دوست و همسایه اش را می زند، پیش او…