آرشیو تگ: ویلیام استافورد

ویلیام استافورد

نوشتن و نویسنده از نگاه ویلیام استافورد

نوشتن بزرگترین دستاورد روح بشری به حساب می آید که آزادی اش را در آن به بیان در می آورد. به فردیت فضا می بخشد. سرچشمه ی شادی است. راهی برای کشف های بی شمار. آن که زندگی اش را در نوشتن پی می گیرد، با باور و متانت جهان را همیشه پذیرا و پر راز…