آرشیو تگ: چارلز بوکوفسکی

چارلز بوکوفسکی

هی ونگوگ؛ شعری از چارلز بوکوفسکی

حتما نامش را شنیده اید نقاش نام آوری که گوشِ بریده یِ خویش را پیشکشِ پری تن فروشی کرد که جز وحشت هیچ واژه ای را به یاد نیاورد هی ونگوگ عاقبت این کار چه شد ؟ هیچ تو غمگین و خسته به خانه آمدی و او چشم به راهِ یک مشتری چارلز…

ترسیده‌ایم، شعری از چارلز بوکوفسکی با ترجمۀ سینا کمال‌آبادی

چنان تنهایی بزرگی در دنیا هست که در حرکت آهسته‌ی عقربه‌های ساعت دیده می‌شود. آدم‌ها خسته‌اند تکه پاره‌ی عشق‌اند یا نبود عشق. آدم‌ها با هم خوب نیستند. پولدارها با پولدارها خوب نیستند. بیچاره‌ها با بیچاره‌ها خوب نیستند.…

نگاهی به زندگی و آثار چارلز بوکوفسکی

مجتبی هوشیار محبوب؛ روزنامه تهران امروز یادداشتهای زیرزمینی داستایوسکی،سفر به انتهای شب و مرگ قسطی لویی فردینان سلین از کتاب هایی است که بوکوفسکی عمیقا از آن تاثیر می گیرد. هر چند بوکوفسکی از نویسندگان و شاعرانی مثل چخوف، آندرسون، کافکا،…