آرشیو تگ: چهارمحال بختیاری

چهارمحال بختیاری

چهارمحال بختیاری؛ پرغرور چون سرو، استوار چون کوه

الناز محمدي استان چهارمحال بختیاری در ميان کوه هاي سر به فلک کشيده زاگرس و در بلندترين نقطه ايران، در ميان استان هاي اصفهان، لرستان، خوزستان و کهگيلويه و بويراحمد واقع شده است. اين استان با اين که يک درصد از وسعت خاک ايران را در برگرفته…