آرشیو تگ: چهل ستون قزوين

چهل ستون قزوين

معرفی کاخ موزۀ چهل ستون قزوین یا عمارت کلاه فرنگی

قزوین در نواحی شمالی ایران کنونی قرار دارد و یکی از کهن‌ترین مراکز شهری و تمدنی آسیا به شمار می‌آید. متاسفانه تازشهای پیاپی به ایران‌زمین و آسیب جدی مناطق شهری از هجوم اقوام متعددی که پیوسته رو به این دیار می‌نهادند، کمتر جایی را در طول…