آرشیو تگ: کابوس

کابوس

کابوس در خواب کودکان و راهنمای مواجه شدن با آن

گاهی اوقات کودک به علت دیدن خواب های ترسناک از خواب بیدار می شود و اغلب بخشی از خوابی که موجب ترس وی شده یا تمامی آن را به یاد می آورد. در این زمان کودک اکثرا در رختخواب خود می نشیند و فریاد می کشد و یا گریه می کند یا به طرف اتاق خواب و تخت…