آرشیو تگ: کمربند

کمربند

راهنمای انتخاب یک کمربند خوب زنانه

مدتی است که دوباره استفاده از کمربند در طراحی لباس‌ها استفاده می‌شود. اگر نمی‌دانید چه کمربندی برای اندام شما مناسب است شاید این راهنمایی بتواند به شما کمکی بکند. اگر شکم دارید ممکن است فکر کنید بستن کمربند، بزرگی شکم را بیشتر نشان…