آرشیو تگ: کودکان کار

کودکان کار

کودکان کار؛ قربانیان بیگناه مدرنیسم

میترا پازکی‌زاده‌ گلفروشي در سر چهارراه‌ها، فال‌فروشي داخل مترو، بادكنك‌فروشي‌، زباله‌گردي، واكسي، كارگري كوره‌پزخانه‌ها و مزارع، ترمينال‌ها و...، بيشتر صاحبان اين مشاغل كودكان بين 5 تا 15 سال هستند كه در موضوع كودك بودن و كار…