آرشیو تگ: گلاب قمصر

گلاب قمصر

قمصر خاستگاه ديرين گل و گلاب

قمصر اين خطه سبز گل پرور بهشت آسا ، بر دامنه کوهساران جلوه نمايي مي کند و بسان تابلويي منقوش و اعجاب انگيز ، تبلوري از حکمت و نعمت خداوند جميل است . در حاشيه کوير و در بين محيطي خشک ، جايي که تشعشع بي امان آفتاب ، حيات را به انزوا کشانده…