آرشیو تگ: یانیس ریتسوس

یانیس ریتسوس

رویای هر کودک صلح است، شعری از یانیس ریتسوس

رویای هر کودک صلح است رویای هر مادر صلح است کلام عشقی که بر زیر درختان می تراود صلح است. پدری که در غبار با تبسمی در چشم هایش با سبدی میوه در دست هایش با قطرات عرق بر جبینش که چون ترمه ای بر طاقچه خشک میشود باز گردد صلح است. آن…
متن کامل ...

زندگی تلخ است ژولیو، شعری از یانیس ریتسوس

زندگی تلخ است ژولیو و من نمیتوانم آواز بخوانم هنگامی که در پس پنجره ی تنگ زندان در پس گوش های آهنین چهره های مبارزان فشرده است در حال نگریستن به جاده با اندکی درختچه های غبار گرفته ی فلفل در حال گوش دادن به صدای کودکی در بیرون…
متن کامل ...

در فاصله‌ دو سکوت، شعری از یانیس ریتسوس

درِ این اتاق‌ها را یکی‌یکی باز می‌کنیم و سرک می‌کشیم از اتاق سفید می‌رسیم به اتاق صورتی از اتاق سبز می‌رسیم به اتاق سیاه از آب‌انبار قدیمی می‌رسیم به صندوق‌خانه‌ی مادربزرگ من این درها را تنها برای تو باز کرده‌ام من این ستاره‌ها…
متن کامل ...

دوشیزگان تگرگ؛ شعری از یانیس ریتسوس با ترجمۀ احمد شاملو

دوشیزه‏ گان تگرگ در کناره در کار گرد آوردن نمک ‏اند. آنان، از آن سان خمیده ‏پشت قادر به رؤیت دریا نیستند. زورقى با بادبان سپید از پهنه‏ ى دریا به جانب ایشان اشارتى مى ‏کند. دوشیزه ‏گان او را نمى ‏بینند و زورق از اندوه به تیره‏…
متن کامل ...