مرور برچسب

زنان قاجار

طاووس، وفادارترین زن حرمسرای فتحعلی شاه قاجار

از میان بیش از هزار زن، که در طول سلطنت سی و هفت ساله فحتعلی شاه قاجار در حرمسرای او زیسته‌اند و نام قریب به ۲۰۰ تن از آنان در منابع مختلف مربوط به قاجاریه ثبت شده است، طاووس خانم، ملقب به تاج الدوله، بیش از هر زن دیگری در دوران سلطنت دومین…
ادامه مطلب ...

شکلک درآوردن زنان و دختران قاجاری به دوربین!

در تصویر زیر که مربوط به دوران قاجاریه است، تعدادی از زنان درباری درحالیکه شکلک درآورده اند از آنها عکس گرفته شده است. در این تصویر، عصمت‌الملوک دختر دوست محمدخان معیرالممالک و نوه ناصرالدین شاه قاجار در میان بستگانش دیده می شود.
ادامه مطلب ...