آرشیو دسته بندی: حقوق

حقوق

عوامل سلب حضانت از مادر و پدر

نگرانی اجازه نمی‌داد چشم برهم گذارم. نمی‌دانستم چه تصمیمی درست است. باید به عسل فکر می‌کردم یا زندگی خودم. آنقدر در تمام این روزها از خانواده و دوست و همسایه شنیده بودم که تا جوانی ازدواج کن و به فکر خودت باش، که سرم درد گرفته بود. حرف…
متن کامل ...

در چه مواردی مادر طفل می‌تواند حضانت کودک را برعهده بگیرد؟

حکمی که به مصلحت کودکم نبود با وجود اینکه برای ساعت ۷ موبایلم را تنظیم کرده بودم اما از استرس تا صبح چشم روی هم نگذاشتم. کمی زودتر برخاستم تا حاضر بشوم. در دادگاه نشستن برایم قابل تحمل‌تر از ماندن در خانه بود. از اتاق که بیرون آمدم چشمم…
متن کامل ...

قانون درباره مخالفت بی‌جهت «ولی» با نکاح دختر باکره‌اش چه می‌گوید؟

غم‌انگیز مثل بدون اجازه بزرگ‌ترها با اعصابی متشنج به داخل اتاق آمده و در را محکم بر هم کوبیدم. به اشک هایم اجازه جاری شدن دادم و همانجا کنار دیوار نشستم. دیگر نمی‌دانستم باید از چه راهی وارد شوم تا رضایت پدرم را جلب کنم. نمی‌خواستم…
متن کامل ...

حقوق قانونی زن در صورت ازدواج مجدد همسرش

۱۰ روز مانده بود به تولدم. چشم بستم و به شش سال پیش رفتم. اولین تولدی که در کنار امین گذراندم. آن روز شدید درگیر کارهای پروژه جدید شرکت بودم و به‌طور مداوم در رفت و آمد بین زمین و شرکت. بقدری درگیر که بکلی تولدم را یادم رفته بود. به معنای…
متن کامل ...

قانون درباره کودک همسری چه می‌گوید؟

بعد از سومین بوق تلفن را جواب داد. صدای ظریف و آرام زنی در گوشم پیچید. خودم را معرفی کردم بعد از مکثی کوتاه انگار که داشت فکر می‌کرد، مرا به‌خاطر آورد. بعد از صحبتی کوتاه وقتی برای فردا ساعت ۲ در دفترش به من داد که آدرس آن را یادداشت کردم.…
متن کامل ...

قانون درباره میزان نفقه زن چه می‌گوید؟

اگر سرکار نروم زندگی‌ام لنگ می‌ماند از آزمایشگاه بیرون آمدم و درحالی که به سمت ماشین می‌رفتم برگه جواب را باز کردم. بالاخره بعد از سه سال درمان باردار شده بودم. از خوشحالی روی پا بند نبودم. قبل از اینکه به سینا خبر بدهم باید به مطب دکترم…
متن کامل ...

همه چیز درباره بیمه زنان خانه‌دار

از خستگی روی پا بند نبودم، آنقدری که نمی‌توانستم کلید را تنظیم کرده و در داخل قفل در فرو کنم. دستانم را کنار بدنم انداختم، کمی چشمانم را روی هم گذاشته و فشار دادم. بعد از چند ثانیه دوباره امتحان کردم و موفق شدم. به داخل خانه رفتم و با همان…
متن کامل ...

اختیارات قانونی زن‌ ها در اداره اموال و دارایی هایشان

چیز‌هایی هستند که مردهای جامعه ما به‌طور سنتی از آنها وحشت دارند و در رأس همه آنها استقلال مالی برای زن است.اصلاً از همان روز نخست پدربزرگ‌ها به پسران جوان نصیحت می‌کنند که: پسرم در سه چیز باید از زنت سر باشی: قد، سن و مال. قدیم ندیم‌ها که…
متن کامل ...

از رحم اجاره‌ای و وضعیت پدر و مادر و صاحب رحم چه می‌دانید؟

بعضی تصمیم‌هایی که در زندگی می‌گیریم. بعضی تصمیم‌هایی که زندگی مجبورمان می‌کند که بگیریم، هم خودش سخت است و مبهم و پیچیده و هم برای دیگران سؤال برانگیز. هم کنار آمدن با خود مسأله دشوار است هم جواب دادن به این و آن و مواجه شدن با چشم‌های گرد…
متن کامل ...

آشنایی با اقدامات قانونی برای تغییر نام

نام، اولین برچسبی است که هنگام ورود به دنیا رویمان می‌خورد.برچسبی که همیشه شبیه اعتقاداتی است که والدینمان هنگام تولدمان دارند. در حقیقت در فرهنگ ما نوزادان شبیه بیانیه‌ای هستند که خانواده‌ها هنگام تولد برای دیگران صادر می‌کنند تا با هر بار…
متن کامل ...