به نام خداوند زیباییها و دوست داشتن های ناب

امروز هشتم اسفند ۱۳۹۰ و ما یک خانواده ی کوچک ایرانی اولین عشق و دوست داشتن هایمان را برای ساختن شهر مجازی خانواده های خوب ایرانی، به شما که در این راه همسفر و هم ترانه ی ما هستید تقدیم می کنیم.
برای پیمودن این راه که به یقین بلند و دشوار خواهد بود اولین امید ما یاری و لطف خداوند متعال است که شور عشق و مهرورزی را در دل یکایک ما قرار داده است و دومین دلگرمی ما دستان گرم شماست که با صداقت به هم فشرده ایم.
زیباشهر یک شهر اینترنتی کوچک است که سعی دارد تا یک محیط صمیمی، آموزنده، سرگرم کننده را برای شما فراهم کند.
قدم رنجه کنید و به شهر ما بیایید؛ زیباشهر، شهر مجازی خانواده های ایرانی

شاد و پیروز باشید
اعضای سایت زیباشهر

مجله اینترنتی زیباشهر