آرشیو دسته بندی: تئاتر

تئاتر

ارتباط تئاتر و مدرنیته

تأمل در مفاهیم و تعاریف الزام این جستار که تنها مشقی برای زیر و بالا کردن مفاهیم است، از آن جهت است که در هیاهوهای تئاتر ایران که در سطوح و جایگاه‌های مختلف اغلب به جیغ های کودکی نابالغ می ماند، فراموش کردن این مفاهیم منجر به جامه تفاخر به…

آیا تئاتر سیار با تئاتر برای همه سنخیت دارد؟

شیوه ای که با عنوان «تئاتر سیار» شناخته می شود با قابلیت هایش، تا چه حد می تواند در تحقق شعار « تئاتر برای همه» که سالیان سال است توسط مسئولان تئاتر کشور ادعا می شود، موثر باشد و عموم مردم را به تئاتر علاقه مند کند؟ برای پاسخ به این پرسش…

نمایش؛ کامل ترین هنر

نمایش در زبان فارسی ترجمه ی تئاتر است و آن هنری است که از چند هنر دیگر ترکیب یافته است. در نمایش بازیگران خود را به جای قهرمانان و اشخاص داستان می گذارند و وقایعی را که برای قهرمانان اتفاق می افتد را با حرکات و اعمال و گفتار خود یک به یک در…

تعزیه، کهن ترین سنت نمایشی ایرانی

هنر تعزیه قدیمی ترین و کهن ترین سنت نمایش ایران با وجود از سر گذراندن مشکلات و مسائل مختلف تحت تاثیر دوران تاریخ، هنوز جایگاه ویژه ای دارد. هنر تعزیه یکی از سنت های نمایشی قدیمی است که در ایران سابقه و پیشنه ای طولانی دارد. تعزیه هنری…

جهان نمایشنامه نویسى برتولت برشت

پس از اولین اجراى نمایشنامه «آواى طبل ها در شب» در ۲۹ سپتامبر ۱۹۲۲ در تئاتر محفلى شهر مونیخ منتقد با نفوذ هربرت ارینگ که هیجان زده شده بود نوشت: «نویسنده بیست و چهار ساله برتولت برشت یک شبه چهره ادبى آلمان را دگرگون کرده است.» در همان سال…