پول بیشتر روان پریش ها را بدبخت می کند

روان پریشنتایج تحقیقات جدید نشان می دهد که درحالی که پول خوشبختی هیچ کس را تضمین نمی کند، درآمد بیشتر برای روان پریش هایی که درآمدهای خوبی داشته اند بدبختی هم به همراه می آورد.
به گزارش خبرگزاری مهر، تحقیقات جدید نشان می دهد که هرقدر میزان درآمد افراد روان پریش افزایش پیدا می کند، میزان خوشبختی آنها نسبت به همتایان غیر روان نژند خود کاهش می یابد.

این درحالی است که افزایش درآمد برای افرادی که مبتلا به روان پریش هستند می توانند تأثیر منفی روی مسئله خوشبختی داشته باشد، برای روان نژندهای کم درآمد مسئله عکس آن است، آنها در مقایسه با همتایان غیر روان نژند خود احساس خوشبختی بیشتری می کنند.

تحقیقات جدید توضیحی برای این رابطه پیچیده ارائه کرده است و اظهار داشته که همه این موارد به انتظارات و توقعات افراد باز می گردد.

دو محقق با استفاده از اطلاعات جمع آوری شده در بریتانیا و آلمان به چگونگی تأثیرگذاری شخصیت در رابطه با درآمد و رضایت از زندگی پرداخته است. آنها همچنین بر تأثیر روان پریش گرایی به عنوان یکی از پنج حوزه اصلی که روانشناسان برای طبقه بندی شخصیت استفاده می کنند متمرکز شده اند.

براساس اظهارات اوگینو پروتو از دانشگاه وارویک انگلستان و آلدو روستیشینی از دانشگاه مینه سوتا، روان پریش گرایی با احساسات شدید یا احساسات منفی چون خشم، خصومت و افسردگی نسبت دارد.

تحقیقات پیشین این ویژگی شخصیتی را به حساسیت به نتایج منفی، تهدید و تنبیه مرتبط می کرد.

درحال حاضر این دو محقق اعتقاد دارند که می توان استدلال کرد افرادی که دارای سطح بالایی از بیماری روان پریش گرایی هستند حساسیت بیشتری به شکست و ناکامی در برآورد کردن توقعات دارند.

محققان طی بیانیه ای در توضیح این مسئله اظهار داشتند: وقتی که این افراد درآمدهای کمی دارند، افزایش درآمد می تواند آنها را راضی کند چرا که آنها این افزایش درآمد را نوعی دستاورد تلقی می کنند، اما وقتی که این افراد دارای درآمدهای بالایی هستند تصور می کنند که این افزایش درآمد به نحوی نیست که آنها انتظار داشتند از این رو آنها این امر را به عنوان یک شکست تلقی کرده که میزان رضایت آنها از زندگی را نیز کاهش می دهد.

نتایج این تحقیقات به طور جزئی در مجله مرکز مزیت رقابتی در اقتصاد جهانی دانشگاه وارویک منتشر شده است.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.