پنج اصل برای مبارزه با اضطراب

اضطراباضطراب عبارت است از يک احساس منتشر، ناخوشايند و مبهم هراس و دلواپسی با منشاء ناشناخته، که به فرد دست می‌دهد و شامل عدم اطمينان، درماندگی و برانگيختگی فيزيولوژی است. وقوع مجدد موقعيت‌هايی که قبلاً استرس زا بوده‌اند يا طی آن‌ها به فرد آسيب رسيده است باعث اضطراب در افراد می‌شود. همهٔ انسان‌ها در زندگی خود دچار اضطراب می‌شوند، ولی اضطراب مزمن و شديد غيرعادی و مشکل‌ساز است. تحقيقات و بررسی‌ها نشان می‌دهند که اضطراب در خانم‌ها، طبقات کم‌درآمد و افراد ميان‌سال و سال‌خورده بیشتر ديده می‌شود.استرس در زندگی روزمره، امری عادی است و گاه می‌‌تواند نتایج مثبتی داشته باشد؛ اما هنگامی که جنبه مرضی پیدا کند و بصورت نگرانی و اضطراب دائم درآید و افکار و اعمال انسان را تحت تأثیر قرار دهد، می‌‌تواند خطرناک باشد. در این مواقع لازم است راه‌های مقابله با آن را یاد بگیریم.

1- اجتناب نکردن از مشکلات
اجتناب کردن در کوتاه مدت اضطراب را کاهش می‌دهد اما چون مساله یا موضوع را کاملا برطرف نمی‌کند، در طولانی مدت موجب مشکلاتی می‌شود. متأسفانه تا زمانی که با منبع اضطراب مواجه نشوید، خود به خود از بین نمی‌رود. هرچه بیشتر از عوامل اضطراب‌زا، افراد، مکان‌ها و تکالیف دشوار زندگی، اجتناب کنید، بیشتر به سراغ شما می‌آیند. از آنجا که فرد مضطرب دائما گوش به زنگ است، تا وقتی با آن روبه‌رو نشود، کاملا احساس آرامش نمی‌کند.

2- استفاده از رویارویی مثبت
مواجهه و رویارویی راهی است برای حساسسیت زدایی خود نسبت به افراد، مکان‌ها و تکالیفی که زندگی را برای ما دشوار می‌کند و به علاوه رویایرویی مثبت با مسایل بر خودپنداره شما تأثیر می‌گذارد؛ تصور کنید وقتی به جای اجتناب از اضطراب به‌کار درستی دست می‌زنید، چقدر احساسات شما متفاوت خواهد بود.

3- تسلط گرا بودن
یعنی انرژی خود را برای کسب و توسعه مهارت‌ها صرف می‌کنند و مشکلات را به تجارب آموزنده مبدل می‌سازند. تسلط‌گرا بودن مستلزم دو چیز است:

اول، باید توجه خود را به‌کاری که در پیش دارید متمرکز کنید و از تردید و سایر عقاید منفی دوری کنید.

دوم: باید به تکلیف به‌عنوان چالش نگاه کنید که باید آن را حل کنید.

4- یادداشت‌برداری
هنگامی که بر روی اضطراب خود کار می‌کنید، یادداشت‌برداری روش خوبی است.

اطلاعات زیر باید در یادداشت‌ها گنجانده شود

1)تاریخ، ساعت، روز و موقعیت

2)درجه‌بندی اضطراب خود

3)ارزیابی‌های خود از موقعیت

4)مهارتی که برای مقابله به‌کار بردید

5)درجه‌بندی مجدد اضطراب

یادداشت‌برداری چند نتیجه دارد:
اول: این‌که از زمان و مکانی که منجر به اضطراب شما می‌شود، آگاهی می‌یابید.

دوم: مهارت‌های مناسب و نامناسب خود را برای مقابله با اضطراب تشخیص می‌دهید.

سوم: وقتی پیشرفت‌های خود را یادداشت می‌کنید، می‌توانید از موفقیت‌های خود لذت ببرید.

به یاد داشته یاشید که اهداف بزرگ با گام‌های کوچک به‌دست می‌آید.

5- آمادگی برا ی تمرین
اگر همه چیز در زندگی آسان بود، خوب اما خسته کننده می‌شد. اگر میل دارید به طرز مؤثری با اضطراب مبارزه کنید باید وقت و تلاش کافی صرف کنید و هر روز آماده این مبارزه باشید.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.