سين مثل سماق

سماقيك انسان معمولي هيچ‌وقت موقع خوردن چلو كباب، به اين فكر نمي‌كند كه گرد سماق قهوه‌اي رنگ و ترش كنار بشقابش از زير كدام بوته به عمل آمده است.
اصلاً اين سماق چيست؟
در پيش‌تر فرهنگ‌ها مردم سماق را با همين نامي كه ما مي‌شناسيم، مي‌شناسند؛ البته با كمي لهجه… سماك يا سماق در واقع يك جور ادويه يا چاشني است كه از ميوه‌ درخت سماق به‌درست مي‌آيد. ميوه خوشه‌اي سماق، از دانه‌هاي گردو عدسي شكلي تشكيل شده كه در ابتدا سبز و براي ما انسانها تا حدودي سمي هستند. وقتي ميوه‌در اواخر تابستان و اوايل پاييز رسيد، رنگش قهوه‌اي مايل به قرمز و طمعش ترش مي‌شود آن را مي‌چينند، خشك و در نهايت آسياب مي‌كنند. سماق از نظر طب سنتي، طبع سرد و خشكي دارد.
درختچه سماق، معمولاً بين دوتا سه متر ارتفاع دارد و اگر شما در كودكي به اندازه كافي شير و لبنيات مصرف كرده باشيد، مي‌توانيد ادعا كنيد كه درخت خيلي بلندي نيست!اين درخت با اين كه بومي نواحي جنوبي مديترانه است، به وفور در ايران يافت مي‌شود. در اطراف تهران، كرج، نواحي مركزي ايران، دامنه‌هاي زاگرس و تقريباً در هر نقطه‌اي كه اندك نياز رطوبتي و مقادير فراواني از نور را براي اين درختچه فراهم كند، مي‌توانيد يك درخت سماق ببينيد يا بكاريد.
برگ‌هاي سماق دندانه‌دار و نوك تيزند و به شكل «شانه‌اي» روي ساقه قرار گرفته‌اند. برگ، ميوه و شاخه‌هاي خاكستري درخت سماق، همگي با كرك پوشيده شده است. و اما قسمت خوشمزه ماجرا…
اين گرد ترش مي‌تواند چربي خون را كاهش دهد و به همين خاطر براي رفع عذاب وجدان، آن را همراه غذاهاي چرب و چيلي مثل كباب مصرف مي‌كنند.
هم چنين سماق مي‌تواند قند و اوره خون را هم پايين بياورد. در بند آوردن خون هم حركات نمايشي جالبي از خودشان نشان مي‌دهد؛ مثلاً اگر خميري از برگ سماق را روي پيشاني شخص مبتلا به خون دماغ بگذارند، خونريزي‌ بيني‌اش بند مي‌آيد.
پديده «سماق مكيدن» آن قدرها هم كه بعضي‌ها فكر مي‌كنند حرف زشت و كار بيهوده‌اي نيست. ماليده‌ شدن سماق به دندان و لثه موجب استحكام آنها مي‌شود.
منبع: روزنامه اطلاعات

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.