مقایسه بین زنان و مردان از نظر روانشناختی و تمایلات جنسی

مقایسه زنان و مردان● روانشناختی:
▪ تفكر غالب در مردان: جدایی (استقلال)، موفقیت، شغل و در زنان: وابستگی(تعلق)، گفتگو و رابطه میباشد.
▪ زنان بیشتر از مردان نگران سلامتی خود هستند.
▪ زنان به پول به چشم ابزار مینگرند اما مردان به عنوان منبع قدرت.
▪ زنان بیشتر از مردان از دیگران در خواست كمك میكنند.
▪ مردان از لحاظ جنسی حسد میورزند زنان از لحاظ احساسی و رابطه صمیمی.
▪ وفاداری در زنان بیشتر از مردان است.
▪ مردان بیشتر به اشیاء و اهداف و زنان به افراد و احساسات علاقه مند میباشند.
▪ مردان هیچگاه در مورد مشكلاتشان صحبت نمی كنند مگر آنكه بخواهند نظر و اندرز یك كارشناس را جویا گردند. درخواست كمك از دیدگاه مردان ضعف تلقی میگردد.
▪ مردان پرخاشگر، جنگجو تر و سلطه جو تر از زنان میباشند.
▪ دغدغه فكری مردان وضعیت مالی و زنان جذابیت فیزیكی است.
▪ مردان بیشتر منطقی، تحلیل كننده و خرد گرا هستند زنان بیشتر خلاق، كل نگر و احساساتی.
▪ برخلاف تصور مردان بیشتر از زنان نسبت به پایان یافتن رابطه آسیب پذیر تر و وابسته تر میباشند و در صورت پایان یافتن یك رابطه خرد میگردند. زیرا مردان معمولا دوستان و پشتیبان احساسی كمتری نسبت به زنان دارند.
▪ مردان نصیحت زنان را به منزله عدم كفایت و شایستگی خود قلمداد میكنند.
▪ مردان برای دلداری دادن زنان آزرده راه حل برای مشكلاتشان ارائه میدهند اما این عمل از سوی زنان بی توجهی به احساساتشان تفسیر میگردد.

● تمایلات جنسی:
▪ مردان مدام به برقراری رابطه جنسی می اندیشند. این یكی از تصورات زنان نسبت به مردان است. بله این گفته كاملا واقعیت دارد اما زنان باید آگاه باشند كه این یكی از خصوصیتهای بیولوژیكی مردان است.در واقع مردان در طبیعت اینگونه طراحی گردیده اند و نباید به آنها به دید موجوداتی شیطانی نگریست. علت دیگر را میتوان در تبلیغات گسترده رسانه ها در فیلمها و آگهی های تبلیغاتی جستجو كرد كه مدام سكس و پورنوگرافی را ترویج میدهند.
▪ انگیزش بصری نقش مهمی در تهییج جنسی مردان ایفا میكند. مردان از لحاظ جنسی موجوداتی بصری هستند اما زنان بیش از آنكه با نگاه كردن و یا لمس كردن از لحاظ جنسی برانگیخته گردند، نسبت به كلام و واژه ها و لحن صدا از خود واكنش نشان داده و برانگیخته میگردند. عدم آگاهی نسبت به این تفاوت بارز میان دو جنس میتواند برای زنان و مردان مشكل ساز باشد.
▪ تخیلات نیز نقش بسیار قدرتمندی در تهییج جنسی مردان ایفا میكند.این بدان معناست كه مردان بسیار در مورد رابطه جنسی خیالپردازی میكنند. یافته ها بیانگر آن است كه مردان ۳ برابر زنان برقراری رابطه جنسی را در رویاهای خود میبینند.
▪ مردان و زنان در سطح انرژی و تمایلات جنسی نیز با یكدیگر تفاوت دارند. زنان معمولا یك باطری و یا منبع انرژی دارند كه تمام كارهای خود را با آن انجام میدهند از قبیل كار، مراقبت و رابطه جنسی. اما مردان یك باطری تعبیه شده یدك صرفا برای برقراری رابطه جنسی همواره در اختیار دارند. بدین مفهوم كه یك مرد ممكن است مانند یك دونده ماراتون خسته و ناتوان باشد اما كماكان انرژی كافی برای برقراری رابطه جنسی در اختیار خواهد داشت. اما این سناریو برای زنان هیچ مصداقی ندارد. اما تصور خیلی خسته برای برقراری رابطه جنسی بندرت به ذهن یك مرد خطور میكند. این مسئله به ساختار مغزی زن و مرد مربوط میگردد. میل جنسی زنان شدیدا به بخش احساسی و عاطفی مغزشان مرتبط است. میل جنسی مردان كمتر به احساسات مقید است. این تفاوت نیز میتواند تنش جنسی بزرگی را میان زنان ومردان پدید آورد. اما این نیز یك تمایز بیولوژیكی میباشد.
▪ زنان و مردان هر دو تحت تاثیر سیكل هورمونی قرار دارند. اكثر زنان سیكل ۲۸ روزه ای داشته كه بروی خلق و خو و تمایلات جنسی آنان تاثیر گذاراست. مردان نیز دارای سیكل بیولوژیكی هستند. مردان دارای انباشت تستوسترون ۳ روزه در بدن خود میباشند. یك مرد معمولی دارای سائق جنسی ۳ روز در میان میباشد. یعنی تمایل دارد حداقل ۳ روز در میان رابطه جنسی داشته باشد. اما این سیكل نیز همچون سیكل زنان در افراد مختلف با یكدیگر تفاوت دارد. البته این موضوع نباید توجیهی برای زیاده خواهی مردان باشد از آنجایی كه این تمایلات قابل كنترل میباشد.
▪ خیانت جنسی برای مردان و خیانت احساسی (رابطه صمیمی) برای زنان غیر قابل تحمل است. بدین مفهوم كه برای یك مرد حتی تصور خیانت جنسی همسرش میتواند واكنش شدیدی در وی ایجاد كند. اما در زنان بیشتر از این موضوع هراس دارند كه نكند همسرشان آنها را رها كرده و عاشق زن دیگری شود.
▪ پیك جنسی (اوج تمایلات جنسی) در مردان در سن ۱۸ سالگی و در زنان در سنین ۳۵ تا ۴۰ سالگی میباشد. یكی دیگر از تفاوتهای فاحش.
▪ شدت اورگاسم (اوج لذت جنسی) در زنان بیشتر از مردان میباشد.
▪ مدت رسیدن به اوج لذت جنسی در مردان كمتر از ۳ دقیقه و در زنان ۱۰ تا ۲۰ دقیقه(حداقل ۱۲ دقیقه) بطول می انجامد.یكی دیگر از تفاوتهای دردسر ساز.
▪ كاهش تناوب روابط جنسی در مردان وزنان واكنشهای متفاوتی ایجاد میكند: در مردان میل جنسی افزایش یافته، سریعتر تحریك شده و آسانتر به اوج لذت جنسی میرسند اما در زنان كاملا برعكس است بطوری كه میل جنسی كاهش یافته، به سختی برانگیخته میگردند و رسیدن به اوج لذت جنسی بسیار دشوار میگردد. یكی دیگر از تفاوتهای مشكل آفرین.

منبع: دوستان

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.