آیا با مشاوره خانواده در تهران آشنایی دارید؟

مشاوره خانواده یا همان خانواده درمانی یکی از انواع درمان های روانشناختی است که به تغییر و رشد روابط عاطفی بین اعضای خانواده و زوجین کمک می کند. در یک مشاوره خانواده خوب گفتگوهایی که به عنوان کاتالیزور و تقویت کننده ارتباطات موجود بین اعضای خانواده یا زوج ها هستند تسهیل می شوند.

ضرورت مشاوره خانواده در تهران

اگر در زندگی خانوادگی خود احساس می کنید از رضایت مندی کمی برخوردار هستید و بخصوص اینکه استرس شهرهای پرجمعیت مثل تهران را تحمل می کنید، این حق را برای خود در نظر بگیرید که باید برای حل مشکلات اقدام کرده و از مشاوره خانواده در تهران بهره مند شوید.

تعداد زیادی مشاوره خانواده در تهران وجود دارد که می توانید با آنها آشنا شده و از خدمات آنها برای بهبود تعادل خانواده خود استفاده کنید. توضیحات روشهای مشاوره به هیچ وجه قطعی یا جامع نیستند و هدف از این مقاله ارائه یک ایده کلی و عواملی است که به تصمیم گیری شما در دریافت مشاوره کمک می کند.

اکثر روانشناسانی که به مشاوره خانواده در تهران اشتغال دارند طیف وسیعی از رویکردهای مشاوره را مورد استفاده قرار می دهند که در ادامه به برخی اشاره می شود.

مشاوره خانواده در تهران ساختارمند است

خانواده درمانی ساختاری، نظریه ای است که توسط سالوادور مینوچین شکل گرفته است و در بین اکثر مشاوران جایگاه ویژه ای دارد. تمرکز این نوع مشاوره خانواده بر پنج اصل خاص استوار است. این پنج اصل خاص شامل موارد زیر است:

– درمانگر ساختاری بر تعاملات بین افراد تمرکز دارد تا مسائل درون فردی آنها.

– “ساختار هویت” بر اساس تعاملات بین فردی درون خانواده شکل می گیرد.

– ساختار خانواده بر مبنای تعاملات اجتماعی استوار است.

– “خانواده ای با یک عملکرد خوب” شیوه پاسخگویی و توجه مناسبی به نیازهای اعضاء خود دارد.

– در مشاوره خانواده به اعضاء کمک می شود تا از الگوی رشد محدود کننده فراتر روند و هر یک از اعضاء از موفقیت دیگری رضایت مندی کسب کند.

مشاوره خانواده در تهران چه اهدافی را دنبال می کند؟

هدف مشاوره خانواده در تهران و سایر شهرهای بزرگ، کمک به اعضای خانواده در بهبود ارتباطات، حل مشکلات خانوادگی، درک و رسیدگی به مشکلات ویژه خانوادگی (از قبیل مرگ، بیماری جدی جسمی یا روانشناختی، یا مشکلات کودک و نوجوان) و ایجاد یک فضای خانوادگی با عملکرد بهتر است.

در خانواده های دارای یک عضو که یک بیماری جسمی یا روانشناختی جدی دارند و با مشکلات شهرهای بزرگ روبرو هستند، مشاور خانواده می تواند اعضاء را در مورد بیماری آگاه کند و مشکلات مربوط به مراقبت از آن عضو را برطرف کند.

برای کودکان و نوجوانان، خانواده درمانی معمولاً در مواردی مورد استفاده قرار می گیرد که کودک یا نوجوان دارای مشکل اضطرابی یا خلقی باشد و این موضوع در کارکرد خانوادگی و اجتماعی تداخل ایجاد کند، همچنین بعضی خانواده ها در تطبیق با تغییرات جدید زندگی شهری دچار مشکلات می شوند و در نتیجه می توانند از کمک مشاوره خانواده در تهران بهره ببرند.

مشاوره خانواده در تهران چگونه انجام می شود؟

مشاوره خانواده به طور کلی توسط یک درمانگر یا تیمی از درمانگرانی آموزش دیده و باتجربه در حوزه خانواده انجام می پذیرد که با تکنیک های گروه درمانی نیز آشنا هستند. این درمانگران ممکن است روانشناس، روانپزشک، مددکار اجتماعی یا مشاور باشند.

بهترین مشاوره خانواده در تهران و یا سایر شهرهای بزرگ که استرس ها جدی تر هستند شامل چندین جلسه درمانی است که معمولاً در هر هفته حداقل یک جلسه انجام می شود و در فواصل منظم برای چند ماه انجام می پذیرد. به طور معمول، خانواده درمانی برای رفع یک مشکل خاص مانند تعارض زناشویی، مشکلات والدین با فرزندان یا سازگاری با مرگ در خانواده آغاز می شود.

با این حال و به طور مکرر، جلسات درمانی مشکلات اضافی مانند مشکلات ارتباطی در خانواده را آشکار می سازد. در یک جلسه مشاوره، درمانگران به دنبال تجزیه و تحلیل روند تعامل و ارتباطات خانوادگی به عنوان یک کل هستند و با اعضای خانواده به طور کل کار نمی کنند. درمانگرانی که به صورت تیمی کار می کنند می توانند رفتارهای جدیدی را برای خانواده از طریق تعاملاتشان با یکدیگر در طول یک جلسه الگوسازی کنند.

خانواده درمانی براساس سیستم های خانواده شکل گرفته است

مشاوره خانواده یا همان خانواده درمانی مبتنی بر نظریه سیستم های خانواده است، که در آن خانواده بیش از اینکه جمع اعضای منفرد آن باشد، به عنوان یک ارگانیسم زنده مشاهده می شود. خانواده درمانی برای ارزیابی اعضای خانواده از نظر موقعیت یا نقش آنها در کل سیستم از تئوری سیستم استفاده می کند. مشکلات با تغییر روش کار سیستم به جای تلاش برای اصلاح یک عضو خاص برطرف می شوند. نظریه سیستم های خانواده بر چندین مفهوم اصلی استوار است.

بیمار نشانه دار شده

بیمار نشانه دار شده عضوی از خانواده است که خانواده به دلیل علائم او به مشاوره خانواده مراجعه کرده اند. در مشاوره خانواده کودکان و نوجوانان اغلب بیمار نشانه دار شده هستند. مفهوم بیمار نشانه دار شده توسط خانواده درمانگرها مورد استفاده قرار می گیرد تا خانواده از این موضوع برای اجتناب از سایر مشکلات ریشه ای تر استفاده نکند.

تعادل (هموستاز)

هموستاز به این معنی است که سیستم خانواده با گذشت زمان به دنبال حفظ سازمان و عملکرد عادی خود است و تمایل به مقاومت در برابر تغییر دارد. مشاور خانواده می تواند از مفهوم هموستاز برای توضیح برخی موارد استفاده کند: چرا یک مشکل خانوادگی خاص در یک زمان مشخص ظاهر شده است، چرا یک عضو خاص به بیمار نشانه دار شده تبدیل شده است و یا چه اتفاقی می افتد که خانواده نیاز به تغییر را احساس می کند. این تغییرات در شهرهای بزرگ کلیه کشورهای دنیا جدی تر رخ می دهند بنابراین داشتن یک مشاوره خانواده در تهران به مدیریت هیجانات برخواسته از این تغییرات کمک بزرگی می تواند بکند.

حوزه خانواده گسترده

حوزه خانواده گسترده شامل خانواده اصلی و شبکه پدربزرگ و مادربزرگ و سایر بستگان خانواده می شود. این مفهوم برای توضیح انتقال بین نسلی نگرش ها، مشکلات، رفتارها و سایر مسائل استفاده می شود. غالباً کودکان و نوجوانانی از مشاوره خانواده بهره مند می شوند که شامل خانواده گسترده باشند.

تمایز

تمایز به توانایی هر یک از اعضای خانواده در حفظ استقلال خود گفته می شود، در حالی که از نظر عاطفی با سایر اعضاء خانواده در ارتباط باشد. یکی از نشانه های یک خانواده سالم، ظرفیت آن برای تمایز دادن به اعضاء خود است، اما این در حالی اتفاق می افتد که اعضاء خانواده هنوز هم احساس می کنند که پیوند قوی بین آنها وجود دارد. در شهرهای پرجمعیت این تمایز ممکن است زودتر اتفاق بیافتد و در نتیجه مشاوره خانواده در تهران به این لحاظ می تواند کمی متفاوت از سایر شهرها باشد.

روابط سه گانه در مشاوره خانواده

روابط سه گانه نظریه سیستم های خانواده معتقد است که روابط عاطفی در خانواده ها معمولاً مثلثی است. هرگاه دو عضو در سیستم خانواده با یکدیگر مشکل داشته باشند، یک عضو سوم را به عنوان راهی برای تثبیت روابط خود “مثلث می کنند”. مثلث ها در یک سیستم خانوادگی معمولاً به گونه ای به هم پیوند می خورند که هموستاز خانواده را حفظ کنند. مثلث های خانوادگی رایج شامل کودک و والدین او؛ دو فرزند و یک والد؛ فرزند و مادربزرگ و پدربزرگ یا سه خواهر و برادر می شود.

مشاوره خانواده

یک نوع مشاوره خانواده جدید

در یکی دو دهه پیش، یک تئوری جدید مشاوره خانواده، به نام درمان چند سیستمی شکل گرفت، در این شیوه بیشتر اوقات شیوه های درمانی در محیط خانواده و برای کودکان و نوجوانان با اختلالات عاطفی جدی بکار می رود. در این رویکرد خانواده متشکل از چند سیستم به هم پیوسته است، این سیستم ها شامل خانه، مدرسه و اجتماع هستند.

چندین مطالعه بالینی که در بستر مشاوره خانواده در تهران انجام شدند نشان دادند که درمان چند سیستمی باعث بهبود موارد متعددی می شود: روابط سازگار خانوادگی، کاهش علائم روانپزشکی نوجوانان و مصرف مواد، افزایش حضور در مدرسه و کاهش میزان بازداشت مجدد برای نوجوانانی که با قانون مشکل دارند. علاوه بر این، درمان چند سیستمی می تواند میزان خروج نوجوانان آشفته از خانه را کاهش دهد.

انتظارات متعادلی از مشاوره خانواده داشته باشید

نتایج نرمال و متعادلی از مشاوره خانواده بدست می آید، در شرایط خوب این نتایج شامل بینش بیشتر، افزایش تمایز اعضای خانواده، بهبود ارتباط در خانواده، سست شدن الگوهای رفتاری اتوماتیک و افزایش توانایی حل مسئله می باشند. اگر از مشاوره خانواده در تهران استفاده کرده باشید متوجه شده اید که مبتنی بر یادگیری است و به همین دلیل تغییراتی که ایجاد می کند ماندگار می باشد. علاوه براین بهبود اولیه تعامل های عاطفی برای اعضاء خانواده پاداش بخش هستند و بر این اساس به استمرار خود کمک می کنند.

معرفی یک مشاور خانواده خوب

اگر با مظالعه توضیحات ارائه شده نسبت به دریافت مشاوره خانواده در تهران گرایش پیدا کرده اید می توانید جهت دریافت نوبت به وب سایت رسمی دکتر علوی مراجعه کرده و وقت مشاوره خود را در کوتاه ترین زمان ممکن هماهنگ کنید.

5/5 - (3 امتیاز)
ممکن است شما دوست داشته باشید
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.