جاودانگی فوتبال با رسانه ها

فوتبالنيما بهدادي مهر؛ روزنامه مردمسالاری
پيش درآمدي برمسئله پخش رسانه‌اي فوتبال نمايانگرتاثيرات اين امربرافزايش جذابيت اين رشته ورزشي و فزون يابي محبوبيت آن درميان مردم است. به واقع چه دردوراني که پخش رنگي مسابقات هنوزجا نيفتاده بود وچه در زماني که مسابقات به گونه‌اي رنگي پخش ‌مي‌شد همواره ذات نمايش گري ستاره‌ها درميدان مسابقه فراتراز حواشي آن مدنظر بينندگان بوده است.درکناراين مسائل بايد به تاثيرات جذاب بودن تفسيرو گزارش مسابقات درروند جذب مخاطب نيزاشاره داشت. اين امربه ويژه درشرايط کنوني اهميتي بايسته يافته است.

حضورمفسران مسلط به زبان فوتبال و مجهزبه علم روزعلاوه برآنکه داده‌هاي اطلاعاتي جذاب را با سرعت مناسب دراختيارمخاطبان وعلاقه مندان قرار‌مي‌دهد برگسترده ترشدن جذابيت‌هاي تماشاي يک مسابقه فوتبال نيز‌مي‌افزايد.چه بسيار مسابقات کسل کننده اي که با يک گزارش خوب، حس و حالي مجدد پيدا ‌مي‌کنند و چه بسيار مسابقات جذابي که با يک گزارش غيرجذاب باعث دلزدگي مخاطبان ‌مي‌شود. به واقع رابطه منطقي شکل گرفته ميان جذابيت يک مسابقه فوتبال ومهارت مفسر ورزشي سبب پويايي آن برنامه وافزايش مخاطبان ‌مي‌شود. از اين‌روست که جذابيت فوتبال به عنوان يک پديده مطلوب نظرهمگان باعث بخشيدن گرما بر فضاي صدا و سيما دراين روزها شده است. برنامه جام چهاردهم به سبک و سياق معمول دهه اخيردرقالب يک برنامه ترکيبي جذاب که بخش‌هايي چون معرفي تيم‌ها، بيوگرافي ستارگان، مرورخاطرات برجسته دوره‌هاي پيش و بخش گفتگو را درون خود جاي داده است توانسته تا شوروحالي مجدد را درجامعه ايجاد کند وبرتعداد بينندگان تلويزيون بيفزايد؛ آن هم دردوراني که حربه‌هاي جذب مخاطب صدا وسيما آن کارآيي گذشته را ندارد وسريال‌هاي استاندارد شوري درمخاطب ايجاد نمي‌کند. اما جاي اين سوال باقي است که چرا فوتبال تا اين ميزان بر جذب مخاطب اثربخش است؟

در پاسخ به سوال مطروحه بايد به تاريخچه پخش رسانه اي اين ورزش و تاثيراتش بر جهاني شدن آن اشاره کرد. از جام جهاني 1930 به اين سو که نظراندازيم روند رو به رشد رسانه اي شدن فوتبال و فراگيري آن در جامعه جهاني رابطه اي مستقيم با نوع پوشش دهي آن داشته است. به واقع توجه رسانه‌هاي ديداري به اين پديده جذاب از دو پنل سرگرم سازي و سودزايي برآمده است که با توجه به همين رويکرد بحث نمايش ستاره‌ها و زوم بر عملکرد آنها در طول يک رويداد ورزشي چون جام ملت‌ها يا جام جهاني به يکي از اهداف اصلي رسانه‌ها بدل شد. شکار لحظه‌هاي نابي از جنگ درون ميدان و ايجاد خاطراتي ماندگار در ذهن علاقه مندان فوتبال، از نقش تاثيرگذار رسانه‌ها در فراگيري فوتبال حکايت دارد و شاهد اين مدعا را ‌مي‌توان در رنگي شدن پوشش مسابقات از جام 1970 در نظر آورد.

جا‌مي‌که ستارگان برزيلي، گردمولر مهاجم افسانه اي فوتبال آلمان، جياني ريوا مهاجم ايتاليا و گوردون بنکس دروازه بان انگليس را به يک خاطره تصويري و قاب ماندگارازاين ورزش بدل کرد. شيرجه استثنايي بنکس ومهارضربه سرچکشي پله، گل تعيين کننده گرد مولربه ايتاليا درنيمه نهايي و ضربه سرتماشايي پله و خوشحالي بعد از گلش بي شک از ماندگار ترين صحنه‌هاي تاريخ ورزش بودند که تنها با هنر کارگردانان تلويزيوني مسابقات درثبت اين تصاويرچنين جلوه ماندگاري يافتند. صحنه خوشحالي وغم تيم‌هاي برنده و بازنده نيز بخش ديگري ازجذابيت پوشش رسانه اي مسابقات است که تصاويري به يادماندني را درذهن علاقه مندان ثبت کرده است. ثبت تصويري دوگل مارادونا به انگليس درجاودانگي اين بازيکن درعرصه جهاني نقش غيرقابل انکاري داشت همانگونه که اشک‌هايش درفينال شوم 1990 هيچگاه از ذهن بينندگان ن‌مي‌رود. گريه شوق حميد استيلي پس ازگل ايران به آمريکا درجام جهاني، شادي ديوانه وارترزگه پس ازگلزني درفينال يورو 2000، مرگ دفو بازيکن کامرون در زمين مسابقه جام کنفدراسيون‌ها و بي نهايت صوير خاطره نگيز ديگر تنها يک نکته را به ما اثبات ‌مي‌کنند و آن اينکه پيوندي ناگسستني ميان جاودانگي فوتبال و جذابيت رسانه وجود دارد. رابطه اي که فوتبال را به عنصري درآمدزا براي رسانه‌ها بدل ‌مي‌کند و در عين حال باعث فراگيرتر شدن اين ورزش در نظرگاه عمو‌مي‌‌مي‌شود.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.