نورمان ها یا وایکینگ ها چه کسانی بودند؟

نورمان ها یا  وایکینگ ها چه کسانی بودند؟Norsemen نورس (نورمان ها) یا همان وایکینگ ها از ساکنان بومی اسکاندیناوی و دانمارک بوده اند که به دریانوردی، جنگاوری و غارت سرزمین های اطراف اشتهار داشتند و بارها به سرزمین اصلی اروپا هجوم آوردند و در همانجا ماندگار شدند.

اسطوره ها و قهرمانی آنان محتوای ادبیات نورس را تشکیل می دهد. کشورهای نروژ و دانمارک و سوئد از آنها یه وجود آمد ولی با نفوذ مسیحیت به اسکاندیناوی، با ظهور سه کشور بزرگ اسکاندیناوی و با طلوع کشور های اروپایی که قادر به دفاع از خود در برابر وایکینگ ها بودند، عصر وایکینگ ها نیز به پایان رسد.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.