لاپلند lapland، بر فراز جنگل های اسکاندیناوی

لاپلند lapland، بر فراز جنگل های اسکاندیناویلاپلند lapland ، منطقه ای کوهستانی و پوشیده از جنگل واقع در شمال اسکاندیناوی است. لاپلندی ها یک تیره ی قومی نیمه بدوی در شمال اروپا محسوب می شوند که دارای اندامی کوچک، موهای تیره و زرد پوست هستند و از راه نگهداری گوزن قطبی، ماهیگیری و شکار امرار معاش می کنند و دارای سنت ها و افسانه های مخصوص به خود می باشند. از جمعیت 380 هزار نفری امروز لاپلند تنها سی الی سی و پنج هزار نفر از نژاد اصیل لاپلندی می باشند.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.