تنها در قلمرو تو؛ شعری از امیلی دیکنسون

امیلی دیکنسونهیچ زندگی در انتظار من نیست
مگر به این وادی منتهی شود
و نه هیچ مرگی
مگر مرا از این وادی براند.

هیچ بندی مرا به زمین متصل نمی کند
و نه هیچ کار تازه ای
هیچ مگر در این وادی
در قلمرویی که تنها تویی!

Emily Dickinson
امیلی دیکنسون شاعر آمریکایی
ترجمه ای آزاد از چیستا یثربی در کتاب آبی کوچک عشق

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.