عکسهای شیرین نوبهاری قهرمان پرورش اندام زنان ایران

شیرین نوبهاری اهل مشهد و قهرمان پرورش اندام ایران است.
سه عکس از شیرین نوبهاری از جمله عکس او در کنار علی تبریز قهرمان بدنسازی کشور را در صفحه امروز ورزش زیباشهر با هم می بینیم.
ضمنا می توانید شیرین نوبهاری را در صفحه اینستاگرامش دنبال کنید.

شیرین نوبهاری

شیرین نوبهاری

شیرین نوبهاری

+ گفتگوی خواندنی با شیرین نوبهاری زن ایرانی قهرمان بد‌نسازی
+ زندگینامه و عکسهای مونا پورصالح، قهرمان ایرانی پرورش اندام زنان کانادا
+ عکسهای سودابه صبور، چهرۀ شاخص پرورش اندام زنان ایران

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.