پاییز طالقان در قاب تصویر سایت زیباشهر

پاییز، پادشاه فصلها از راه رسید. تحریریه سایت زیباشهر قزوین هم پاییز را با زیبایی های بی نظیر طالقان که در فاصله نزدیک شهر ماست به شما شادباش می گوید. شادباشی از جنس رنگهای دلربای پاییز… نارنجی، قهوه ایی، سرخ و حس خنکای رو به سرمای نیمه ی دوم سال.
با عکسهای زیر در هوای پاییزی طالقان نفس بکشید.

پاییز در طالقان

پاییز در طالقان

پاییز در طالقان

پاییز در طالقان

پاییز در طالقان

پاییز در طالقان

پاییز در طالقان

پاییز در طالقان

پاییز در طالقان

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.