شایسته‌ی عشق من‌؛ شعری از ژئو بوگزا

ژئو بوگزاهر انسانی که نمی‌توانم دوستش بدارم
سرچشمه‌ی اندوهی‌ست ژرف
برای من

هرانسانی که روزی دوستش داشته‌ام
و دیگر نمی‌توانمش دوست بدارم
گامی‌ست به سوی مرگ
برای من

آن روز که دیگر نتوانم کسی را دوست بدارم
خواهم مرد

آی شمایان
که می‌دانید شایسته‌ی عشق من‌ هستید
مراقب باشید ، مراقب باشید
تا مرا نکشید

ژئو بوگزا
مترجم : محسن عمادی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.