پنج معیار برگزیده؛ شعری از پابلو نرودا

می خواهم چشمانم را ببنـدم
تنها پنج چیز آرزو کنم
پنج معیار برگزیده
نخست، عشق جاودانه
دوم، دیدار پاییز
نمی توانم به بودن ادامه بدهم
بی برگ هایی که می رقصند و
بر خاک فرو می افتند

سوم، زمستان پُر هیبت
بارانی که دوست می داشتم
نوازش آتش
در سرمای خشن

چهارم، تابستان
که چون هندوانه های فربه است
و پنجم، چشمانِ تو
ماتیلدا عشق گرانمایه ی من
بدون چشمانت نخواهم خفت
جز در نگاهت، وجود نخواهم داشت
به خاطر تو در بهار دست می برم
تا با چشمانت در پی من آیی
دوستان
تمامی آرزوی من همین است
کمی بیش از هیچ، نزدیک به همه چیز

پابلو نرودا

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.