قسم به لطافت قسم؛ شعری از مسیحا بزرگر

قسم به پرستو
آنگاه که جفتش می میرد
و تنها به آشیانه باز می گردد
چه غروبِ غریبی

قسم به کرم شب تاب
آنگاه که از پیله بیرون می آید
و با نسیم هم آغوش می شود
چه پروازی

قسم به خورشید
آنگاه که تو بر آن می تابی
چه تلالویی
قسم به همه دانه ها
آنگاه که در خاک می میرند
و در نور متولد می شوند
چه رستاخیزی

قسم به ساقه ای که در باد می شکند
آنگاه که از ایشان جز خاکستری
برجای نمی ماند
قسم به تمامی آیینه ها
آنگاه که در برابر آب قرار می گیرند

قسم به لطافت قسم
میدانم
که میدانی
دوستت دارم

مسیحا بزرگر

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.