دریغا پاییز؛ شعری از بیژن نجدی

درخت
شعرش را روی پاییز می‌نویسد

پاییز
شعرش را روی درخت

من بر پاییز نوشته‌ام
بر درختان افتاده

دریغا من…

دریغا پاییز…

دریغا درخت…

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.