زندگی، سروده ای از وانگ گیوژن

وقتی که خوشبختی را می پذیری
رنج را نیز پذیرا می شوی
هشیاری را که برمی گزینی
گاه گیج و مغشوش می شوی
بر دیگران که غالب می شوی
مغلوب آنان نیز می شوی
هر قدمی که به جلو بر می داری
قدمی دیگر را پشت سر می گذاری
تو!
تو که طلوع خورشید را می پذیری،
چگونه از غروب آن، گریزی خواهی داشت؟
عشق را که می پذیری…

Wang Guozhen
وانگ گیوژن شاعر چینی
ترجمه ای آزاد از چیستا یثربی در کتاب آبی کوچک عشق

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.