درباره عشق، شعری از روی کرافت

تو را دوست دارم
نه فقط به خاطر آن چه که هستی
بلکه برای آن چه که هستم
وقتی که با تو هستم!

دوستت دارم
به خاطر بخشی از وجودم
که تو با عشق ات پروراندی
بدون تماس
بدون حرف
بدون نشانه
تنها با حضورت
با اینکه بودی
خودت بودی
و این معنای راستین عشق است!

Roy Croft
روی کرافت شاعر انگلیسی
ترجمه ای آزاد از چیستا یثربی در کتاب آبی کوچک عشق

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.