تو دنیا هستی، شعری از سارا تیز دیل

سارا تیز دیلکفش جادو به پایم پوشاندی!
و مرا به میان خورشید و ستارگان بردی
و دیگر تمام دنیا مال من بود….
آه این کفش ها را از پایم در آور!
خورشید و ستاره ها را می خواهم چه کنم؟
همه ی دنیای من تویی!
و جهان با همه ی ستاره ها و خورشیدش
از تو روشنی می گیرد.

sara Teasdale
سارا تیز دیل شاعری از سنت لوییز
ترجمه ای آزاد از چیستا یثربی، در کتاب آبی کوچک عشق

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.