دوزبانه ها باهوش ترند

مطالعات جدید نشان می‌دهد افرادی که به دو زبان صحبت می‌کنند ماده خاکستری بیشتری در ناحیه کنترل اجرایی مغز دارند.به گزارش مهر، تصور مردم در گذشته مبنی بر این بود که دوزبانگی نقطه ضعف است و به دلیل وجود دو واژگان متفاوت باعث تأخیر رشد زبان در کودکان می‌شود. با این حال، بعدها نشان داده شد که افراد دو زبانه در فعالیت هایی که نیاز به توجه، مهارت و حافظه کوتاه مدت دارد، در مقایسه با تک زبانه‌ها عملکرد بهتری دارند. به عبارت دیگر، افراد دو زبانه«کنترل اجرایی» بهتری نسبت به تک زبانه‌ها دارند.براساس مطالعه جدید که حجم ماده خاکستری را بین افراد دو زبانه و تک زبانه مورد بررسی قرار داده است، مشخص شد که مواجهه با دو زبان و نیاز فزاینده به کنترل شناختی در کاربرد مناسب آنها منجر به افزایش سطح قشر خاکستری مغز در افراد دوزبانه می‌شود.

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.