ترسیم بهترین تصویر از خود با دو تمرین ساده

ماکسول مالتز، پدر تصویر ذهنی، نیروی درونی را قدرتی عظیم برای کشف خود باوری‌ها و حرکت به سوی موفقیت معرفی می‌کند. او معتقد است، هر فردی از عظمت نیروی درونی خود آگاه باشد دیگر نیازی به تأیید و تلاش برای جلب توجه دیگران نخواهد داشت.

این روان پزشک همواره معتقد است، کشف نیروی درونی منجر به خود باوری‌هایی می‌شود که با دگرگونی اندیشه، زمینه محقق شدن اهداف را فراهم می‌سازد. تمرین هایی که دکتر مالتز پیشنهاد می‌کند شامل روش‌هایی است که به حذف افکار منفی، تعادل برقرار ساختن میان هیجانات منفی و مثبت، ازبین بردن موهوماتی که ذهن را در خواب نگه داشته و بالا بردن اعتماد به نفس، منجر می‌شود و او معتقد است با این راهکارها می‌توان ۱۰ سال جوان تر به نظر رسید و با به دست آمدن ایده آل ترین تصویر‌های ذهنی، رضایت از خود و احساس بهزیستی حاصل خواهد شد.

یکی از توصیه‌ها ی پدر تصویر ذهنی، به تصویر کشیدن سناریویی از آنچه در ذهن می‌گذرد بر کاغذ است. وی می‌گوید، کاغذ و قلمی تهیه کنید و به مدت ۲۱ روز، هر شب بخشی از آنچه بدان باور دارید، ذهنیات و اندیشه‌های تان را به صورت داستان نمایشنامه‌ای به تحریر در آورید. تفکیک عناصری که سناریوی ذهن شما را می‌سازد، اهمیت زیادی دارد. شما باید قادر باشید مانند یک فیلمنامه نویس موفق تجربیات، هیجان‌ها، افکار و هر آنچه ذهن تان را درگیر می‌کند درج کنید.

برای اجرای تمرین دوم، هر روز باید سی دقیقه وقت صرف کنید، دکتر مالتز معتقد است، این تمرین را باید در راستای تمرین اول و به مدت ۲۱ روز انجام دهید. چشم‌هایتان را ببندید و سناریویی را که نوشته اید با بازیگرهای انتخابی تان در ذهن به تصویردر آورید. در دنیای خیال هر بخشی را که لازم است ویرایش و سعی کنید فیلمنامه را بازنویسی کرده و هر آنچه را که مطلوب تان است به اجرا درآورید. تمرین دو به نوعی ماساژ ذهن به شمار می‌رود و در ده روز اول موفق خواهید شد با تغییر سناریو، ستاره فیلمنامه خودتان باشید و برای تحقق اهداف تان تلاش کنید.

در ۱۱ روز دوم دیگر نیازی به تغییر آنچه روی کاغذ می‌آورید نخواهد بود و خواهید دید که چگونه موفق شده اید بدون اینکه نیازی به تغییر داشته باشید فیلمنامه زندگی تان را آن طور که دوست دارید اجرا کنید.

منبع: روزنامه ایران

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.