از دست های… ، شعری از رابرت بلای

از دست های کسی می گیرید
که دوستتان می دارد

می بینید
آن دست ها
قفس های ظریفی اند
و در گوشه ای از چمن
در عمق دره های آن ها
پرندگان کوچکی آواز می خوانند.

رابرت بلای شاعر آمریکایی
ترجمه از رسول یونان در کتاب روزهای چوبی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.