عشاق گمشده در خیابان، سروده ای از ران لوئه وینسون

عشاق گمشدهعشاق گمشده در خیابانها،
با چشمان مرده
در انتظار عکاسی هستند،
که عشق آنها را جاودان کند.
چه شعری در چشمان آنها پنهان است!
در دستهایشان، انگشتهایشان،
حتی در ژست خنده دار ایستادنشان،
وقتی که می دانند،
عکاسی هرگز نخواهد آمد
و این لحظه با تمام شکوهش
به فراموشی سپرده خواهد شد.

Ron Loewinson
ران لوئه وینسون شاعر آمریکایی
ترجمه ای آزاد از چیستا یثربی در کتاب آبی کوچک عشق

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.