بادی در درخت، شعری از اف. تی. پرینس

اف. تی. پرینسکاری نمی شود کرد
او تصمیم گرفته
که دیگر عشق نورزد

حالا
همچون سال های کودکی
مثل درخت می اندیشم:
آیا سراغ دارم احساسی را
کا بادی بیافریند و
مرا ببرد.

Frank Templeton Prince
اف.تی. پرینس شاعر انگلیسی
ترجمه از رسول یونان در کتاب روزهای چوبی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.