دور از تو، شعری از سوران بوی جوسویف

نگاه کردم به افق ها
افق ها
پر از مه و دود بود
آتشی در درونم شعله کشید
انگار در همین لحظه بود
که خیال من
همراه با ابرها
به سویت پرواز کرد.

سوران بوی جوسویف شاعر قرقیزستان
ترجمه از رسول یونان در مجموعه روزهای چوبی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.