سرودی برای تو، عاشقانه ای از ابراهیم گورچایلی

نمی توانم فراموشت کنم
حتی اگر با باران
بر ساحلی دور بباری
با هر شکوفه ای
با هر گلی که باز می شود
نوری می شوی
در چشم و
ترانه ای در دل.

ابراهیم گورچایلی شاعر آذربایجان
ترجمه از رسول یونان در کتاب روزهای چوبی

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.