تماس، شعری از اکتاویو پاز

دست های من پرده های هستی تو را از هم می گشاید
در برهنگی بیشتری می پوشاندت
اندام به اندام عریانت می کند
دست های من
و از پیکرت
پیکری دیگر می آفریند.

Octavio paz
اکتاویو پاز
ترجمه ای آزاد از احمد شاملو

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.