ترانه ای از لنگستون هیوز

لنگستون هیوزتو ای سیاه زیبا ای سیاه تنها
سینه ات را در آفتاب عریان کن،
از روشنی مهراس
تو که فرزند شبی.

آغوشت را به تمامی بر زندگی بگشای
در نسیم درد و رنج به چرخ آی
رو سوی دیوار کن با در سیاه بسته اش
با مشت برهنه ی قهوه رنگ بر آن بکوب و
منتظر بمان.

Langston Heughes
لنگستون هیوز شاعر سیاهپوست آمریکا
ترجمه از احمد شاملو در کتاب سیاه همچون آفریقای خودم

مطالب پیشنهادی

نظرتان را بنویسید

آدرس ایمیل شما نزد مامحفوظ است و منتشر نمی شود.